سمینارهای تخصصی فن بیان و مجری گری


آکادمی گلوبال مجری، برای علاقمندان به فن بیان حرفه ای ،مجریگری صحنه گام به گام تا حرفه ای شدن  و ارتقای سخنوری ، فن بیان وارتباطات ، زبان بدن (ارتباطات غیرکلامی ) ،اخلاق حرفه ای ، روابط عمومی    ، فن بیان  ،آیین تشریفات  ،فن بیان و چگونگی ارایه کنفرانس دردانشگاه ها ، مجری گری دانش آموزی  ، فن بیان دانش آموزان  به برگزاری سمینارها وکارگاه های آموزشی کاربردی  رشته های فوق  اقدام نموده است .
 
هم اکنون مدرسا ن سمینارخود را رزرو نمائید.
مشاورکلاس های فن بیان - مجریگری وسخنوری درتهران :44269712-021
مشاورسمینارهای یک روزه ویژه شهرستان ومشاورداوطلبان نمایندگی مجلس  09125065456
مشاورکارگاه های مختص به سازمان ها وارگانها:44269712-021

 
کارگاه های آموزشی 1 روزه جوانان علاقه مند به مجریگری
آکادمی گلوبال مجری درایران

ازآکادمی فن بیان ومجری گری وسخنوری و فنون تشریفات گلوبا ل مجری درایران  چه می دانید؟
آیا می دانید گلوبال مجری  بنیانگذار فن بیان دانش آموزی درایران است ؟
آیا می دانید تنها آکادمی  تخصصی موجود فن بیان ومجری گری وسخنوری  درکشوراست ؟
آیا می دانید تنها آکادمی است که مدرک ر سمی وبین المللی ازانگلستان و ایتالیا  می دهد؟

پس زمان را هدرندهید !گام به گام با گلوبال مجری همراه باشید تا به یک مجری حرفه ای تبدیل شوید!
روش منحصربه فرد  تحولی جدید درمجری گری  صحنه وتلویزیون ، فن بیان .
کارگاه تخصصی  آیین وفنون تشریفات  دانش آموزان با روش منحصربه فرد تدریس ستایش تاجیک
کارگاه تخصصی آیین تشریفات مدیران ارشد دولتی (محرمانه و خصوصی )آکادمی گلوبال مجری کارگاه آموزشی فن بیان ومجریگری(1) درتاریخ 18 مرداد را با موفقیت برگزارکرد.
آکادمی گلوبال مجری کارگاه آموزشی فن بیان ومجریگری(1) درتاریخ 18 مرداد را با موفقیت برگزارکرد.سمینارهای آموزشی سخنرانی اثر بخش و فنون ارتباطات
 
سمینارهای آموزشی فنون ارتباطات وسخنرانی اثربخش با تدریس حسن خسروی وستایش تاجیک
اگربدانید که فن بیان درارتباطات عالی وحرفه ای  چه معجزه آفرینی درزندگی شما می کند؟
 
 
 
 
 
اگربدانید چگونه با فن بیان وارتباطات خود می توانید به اهداف ورویاهایتان برسید؟
 
 
واگربدانیداین سیمنارچه ویژگی های خاصی دارد ؟ 
 
حتما دراین سمینارها شرکت خواهید کرد.
 
گلوبال مجری فن بیان شما را معجزه می کند.

« 1 2 3 4 5   »