مشاوره تخصصی فن بیان ، مجری گری ،سخنوری

 

آکادمی مجریگری رادیووتلویزیون و صحنه ، سخنوری و دوبله

مشاوره های آکادمی مجریگری رادیووتلویزیون و صحنه ، سخنوری و فنون تشریفات و روابط عمومی  گلوبال مجری درزمینه های ذیل امکان پذیرمی باشد:

معرفی نریتور خانم و آقا برای کتاب های صوتی -
معرفی بهترین گویندگان برای تلفن های گویا(پیغام دیزا)-
بهترین گویندگان نریشن رادیو و تلویزیون -
بهترین گویندگان تیزر تلویزیونی - گوینده متن فیلم
تامین نیروی انسانی اعم ازمجری ،سخنران و تمامی هنرمندان درعرصه صحنه جهت مناسبت ها و جشنواره ها
 اعزام فیلمبردارو تصویربردار به مراسم
اعزام خوانندگان مجاز با گروه به مراسم
اعزام گروه های مختص بانوان
صدابرداری و سیستم صوتی
رادیو نمایشگاهی و اطلاع رسانی اخباردرمحیط نمایشگاه
اعزام مجری بانو و مجری آقا حرفه ای
اعزام مدرس فن بیان - سخنرانی - مجریگری -روابط عمومی - آیین تشریفات - اصول و فنون مذاکره - فروش و....به سمینار و همایش
اعزام تیم های هنری به مراسم ها مرتبط با رویدادها
تهیه و تدوین تقدیرنامه و سوگند نامه های تصویری
مصاحبه با مجریان صحنه و هنرمندان و کارآفرینان
برگزاری همایش ها و سمینارهای آموزشی فن بیان حرفه ای و سخنوری اثربخش
معرفی نریتور خانم و آقا برای کتاب های صوتی - تلفن های گویا(پیغام دیزا)- گوینده نریشن - گوینده تیزر تلویزیونی -گوینده  آگهی های بازرگانی - گوینده متن فیلم

 

 

 

پشتکار یک راز است ، رازی که تیم گلوبال مجری  ازآن آگاهند!