آرشیو اخبار


عنوان: از تاریخ: تا تاریخ:

اعزام تقلیدصدا و مجری شومن امیرو احسان معدنی پوربه بابلسر توسط گلوبال مجری اول مهر اجرا گردید و مراسم موفقیت امیز اعلام شد.
پیشنهاد گلوبال مجری برای افرادیکه در جستجوی جنگ شاد و مفرح در جزیره زیبای کیش هستند.
نتایج روانشناسی مدرن در یک دهه اخیر نشان داده است که استعداد های نهفته ای در کودکان بین فاصله سنی هفت تا ده سال وجود دارد که اگر این استعداد ها به موقع و سریع شناسایی و پرورش داده نشوند چه بسا این استعداد ها در نهاد کودکان نهفته باقی بماند و چه بسا تحلیل و از بین بروند
روابط عمومی ،نقشی بسیار مهمی در توسعه و دربهبود وضعیت سازمان ها و شرکت ها وایجاد تعامل بین مجموعه ای وبرون سازمانی دارد. روابط عمومی ها معمولا وظیفه بیشترین حجم دیپلماسی سازمانی را عهده دار هستند و نمادی از قوت و یا ضعف یک سازمان معمولا توسط دیگران ارزیابی می شوند
آموزش مجریگری دراستان البرزبا 60 درصد تخفیف توسط استاد ستایش تاجیک فقط یک دوره و ازشنبه 16 مرداد 1395 برگزار می گردد.

« 1 2 3 4 5   »