تماس با آکادمی فن بیان و مجری گری و سخنوری گلوبال مجری


مدیربرنامه  رسمی ستایش تاجیک  و همکار در امور جشن و مراسم= جناب آقای سید مهدی حسینی 02144269712

مسوول آموزش= رضایی
تماس اختصاصی ویژه کاندیداهای مجلس /شورای شهرومدیران ارشد دولتی 09125065456

مشاوره کارگاه های آموزشی ویژه سازمان ها وارگان ها:
02144269712   تلفکس
پست الکترونیک :   -  info@globalmojri.com    
 
سامانه پیام کوتاه گلوبال مجری:10009125065456    
برای عضویت و شرکت درهمایش ها عددیک را به سامانه وارد نمایید .    
برای عضویت رایگان درکافه سخن عدد 8 را به سامانه ارسال نمایید .       

تماس اضطراری :09199394975