مقاله


بانك مقالات تخصصي فن بيان وفن سخنوري ومجريگري توسط شما كاربران گرامي
مجري ، همچون يك معمار است . او نقش در نقش مي زند ، طرح در طرح مي زند تا عاقبت آنچه را كه كمترين عيب و ايراد را داشته باشد به مخاطب ارائه دهد .
به منظور نگارش مقالات مستدل و موثر ملزم به رعایت یکسری اصول و فنون ابتدایی هستیم. مقاله نویسی تکنیک های مخصوص به خود را دارد و تفاوتی نمی کند که این کار را برای روزنامه و مجله انجام می دهید یا صرفا برای عناوین درسی و دایره المعارف، به هر حال می بایست در حین نوشتن، شیوه های مرسوم را در متن خود بکار گیرید.
روابط عمومي درخانواده
ارتباط موثر ، لازمه موفقیت در روابط عمومی است

« 1 2 3 4 5 »