بیوگرافی مدیرعامل شرکت گلوبال مجری(آکادمی مجریگری رادیووتلویزیون و صحنه ، سخنوری و دوبله )

سوگل (ستایش )تاجیک فرزند زنده یاد مهندس سیف الله تاجیک یکی از شاعران و نویسندگان ایران زمین  است . پدروی دارای دیوان اشعاربه نام آنگاه با دل خود ونویسنده چندین  کتاب ازجمله فرجام آرزوها -خانم گلاله و... است ..ستایش  دارای سابقه ی تدریس در آموزش و پرورش و تدریس فن بیان کاربردی ،  مجریگری صحنه وفنون سخنرانی اثربخش می باشد.
او دارای تحصیلات آکادمیک تربیت بدنی و علوم ورزشی است و درسابق ناظرفنی مسابقات سراسرکشوربود .دارای چندین رشته مربیگری و داوری ویک مدیراجرایی با تفکرخلاق و ایده پرداز با صلاحیت های قوی است .
  " کارآفرین صاحب سخن
دردو سال متوالی مجری برترصحنه ایران شدند و مطبوعات مصاحبه هایی داشتند .متناسب با مقتضیات سمینار و همایش به زبان های آلمانی و انگلیسی و عربی صحبت می کند . مدرس مجریگری کاربردی - فن بیان -  وسخنوری  علمی  وفنون تشریفات در تهران و شهرستان ها است . مخاطبان به ستایش تاجیک لقب رقص کلمات داده اند .
وبه پیشنهاد عده ای ازدوستان ازسال 1394 او را سفیرسخن ایران نامیدند.
به طورخلاصه رزومه ایشان به شرح زیرمی باشد:
سوابق تحصیلی :
کارشناس علوم ورزشی
کارشناس ارشد ارتباطات

سوابق  ورزشی

مدیریت مجتمع بزرگ فرهنگی ورزشی شهرداری
نویسنده آموزش ورزشی
مشاورارشد فنی درتمامی امورورزشی
تخصص درحرکات اصلاحی
ناظرفنی مسابقات سراسرکشور
مشاوره به مدیران ورزشی وایده پرداز
مشاوره به مدیران سالن های ورزشی وایده پرداز
مربی وداور6رشته ورزشی
مشاورارشد ورزشی مطبوعات
مدرک لیسانس تربیت بدنی وعلوم ورزشی
اولین مجری صحنه ورزشی خانم درکشور
دارای مقالات چاپ شده درجراید ورزشی
------------------------------------

سوابق فرهنگی هنری :

تدریس درآموزش وپرورش
تدریس فن بیان حرفه ای وکاملا کاربردی به شیوه منحصربه فرددرسمینارهای آموزشی
تدریس فنون مجریگری صحنه کاربردی
تدریس فنون سخنوری به صورت سمیناروکارگاهی برای مدیران
بنیانگذارفن بیان دانش آموزی
آشنا به زبان های آلمانی - انگلیسی 
اولین گردآورنده مجموعه آموزشی دوزبانه   فن بیان وسخنوری درایران 
مولف مجموعه کتابهای 5 جلدی پندباران
مولف کتاب آن گاه با دل خود مجموعه اشعارمناسبتی 
مجری وگوینده وسخنران بیش از500 همایش وسمینار
سخنران انگیزشی با تخصص درهوش هیجانی 
مشاوربرگزاری مراسم وکنفرانس های ملی وبین المللی 
مدرس زبان بدن حرفه ای وابداع کننده چندحرکت  ارتباطات بی کلام درحین سخنرانی 
مدرس اصول وفنون مذاکره و آیین برگزاری جلسات 
مدرس تکنیک های کاربردی افزایش  اعتماد به نفس و رفع تضمینی استرس واضطراب 
عضوهیات مدیره علی البدل انجمن دوستی ایران وتاجیکستان به مدت 2سال
بازرس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان ازسال 1392
آشنا به قوانین ومقررات ، اجتماعی وفرهنگی وسیاسی واقتصادی کشور
-------------------

عضویت ها:

عضو فعال بسیج هنرمندان 
عضوانجمن روابط عمومی ایران 
عضوانجمن دوستی ایران وتاجیکستان 
عضو انجمن اهل قلم
عضوانجمن متخصصان روابط عمومی ایران
عضوانجمن زنان کارآفرین کشور
--------------------

سوابق مدیریتی :

 مدیریت اجرایی کنفرانس های مطبوعاتی 
مدیرمجتمع فرهنگی ورزشی 
مدیرروابط عمومی 
مدیراجرایی شرکت بازرگانی 

------------------

مشاوران و همکاران  شرکت گلوبال مجری :

آقای حسن خسروی : استاد دانشگاه - نویسنده گذری برمدیریت و روابط عمومی و عضو سابق هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران (ازاساتید و مشاورگلوبال مجری )
امیرمحمد اویسی : مدیربازرگانی واجرایی  گلوبال مجری
حسین بهرامی : مسوول طرح شهاب (شبکه هنرمندان ایران باستانی )
بهادرقدم خیر:مسول اجرایی و فناوری اطلاعات
سید مهدی حسینی مدیر برنامه رسمی سرکار خانم ستایش تاجیک و همکار در امور جشن
نیماشکرگذار: کارشناس بیمه هنرمندان و مسوول واگذاری زمین های شهرک هنرمندان درکلاردشت
فرنازبیات :گرافیست
سوده بندری نژاد:مسوول کارگاه های اموزشی